Про проект


Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів
609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP

Тривалість проекту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2022
Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 962 519 €
Цільова група: працівники Міністерства освіти і науки України, відповідальні за національну стратегію вищої освіти; керівники закладів вищої освіти; науково-педагогічні та адміністративні працівники закладів вищої освіти; працівники Національного агентства кваліфікацій; особи, що зацікавлені у визнанні кваліфікацій (студенти, особи, що навчаються впродовж життя і т.д.); інші стейкхолдери неакадемічної сфери.

Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні.

Конкретні цілі проекту:
• розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
• розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання;
• створення платформи для підтримки визнання.

Напрями діяльності за проектом:
· аналіз існуючих стандартів та методологій;
· розроблення методології визнання;
· розроблення та імплементація системи підготовки;
· створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах;
· менеджмент якості;
· розповсюдження результатів проекту;
· управління проектом.

Очікувані результати:
• керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики;
• настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості;
• центри підготовки в ЗВО-партнерах;
• підготовлені адміністративні та академічні працівники;
• центри визнання та Платформа підтримки визнання.