Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів


Послідовно дотримуючись мети міжнародного грантового проєкту QuaRSU «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» програми ЄС Еразмус+, яка полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні, команда представників Донецького державного університету управління долучилась до  участі у он-лайн тренінгу на тему «Recognition of academic qualifications».

10 червня відбувся 1-ий онлайн день. Із привітальним словом виступили партнери проєкту Марек Франкович (Ягелонський університет, Польща) та Вадим Захарченко (Національний університет «Одеська Морська Академія», Україна), які повідомили про системну роботу та поетапне досягнення партнерами конкретних цілей проекту, а саме розроблення, створення та апробацію методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій; розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання; створення платформи для підтримки визнання.

У рамках презентації  європейських партнерів проєкту QUARSU, досвідом академічного визнання в Естонії поділився Олав Аарна (Естонське агентство кваліфікацій, Естонія). Олав розкрив питання визнання зовнішньої академічної кваліфікації та кваліфікацій, не включених до національної рамки кваліфікації, як для вступу до закладу вищої освіти, так і для часткового визнання виконання освітньої програми, визначив ключові дефініції, презентував два концепти визнання результатів академічної освіти та особливості правової та інституційної бази для визнання в Естонії.

Кейси естонської практики академічного визнання також презентували Єнно Ленд та Анне Краав (Талліннський університет прикладних наук, Естонія), доповівши про процедури систем якості оцінки параметрів кваліфікації. Корисним для формування вітчизняної системи визнання є досвід роботи Естонського агентства з якості вищої та професійної освіти.

Руи Коста (Політехнічний інститут Коїмбра, Португалія) поділився аспектами португальських правил визнання та ознайомив із конкретними прикладами процедури. Високий інтерес серед учасників викликала демонстрація системи автоматичного визнання академічної кваліфікації іноземців яка базується на формулах та офіційному реєстрі ступенів, який схвалено урядовою комісією Португалії, за допомогою якої, кожен аплікант може подати свої документи на визнання. Такий алгоритм робить процедуру визнання прозорою, легкою, зрозумілою та доступною.

Про польський досвід академічного визнання розповіли Ізабела Букович, Катаржина Травінска-Конадор та Александра Ліс (Варшавська школа економіки, Польша). Ключові акценти доповіді – аналіз законодавчої бази для визнання вищої освіти в Польщі та демонстрація роботи сайтів з визнання наукових ступенів та нострифікації іноземних дипломів про вищу освіту. Надана актуальна інформація стосовно визнання результатів студентської академічної мобільності в рамках міжнародних проєктів.

У продовження обміну досвідом та підготовки до самостійної роботи протягом тижня представники українських закладів вищої освіти працювали в підгрупах, які модерувались європейськими партнерами.

11-16 червня слухачі працюватимуть самостійно  у складі університетських команд, триватиме  підготовка презентації з відображенням певного Case Study.

17 червня відбудеться 2-ий онлайн день з  презентаціями українських університетів у підгрупах та  пленарна сесія для спільного обговорення висновків підгруп.

Лише за умов такої плідної міжнародної співпраці вбачаємо досягнення пріоритетного завдання проєкту, а саме розвитку сектору вищої освіти у суспільстві в цілому, визнання кваліфікацій та Рамки кваліфікацій.

Попередні Оголошення
This is the most recent story.