Вітаємо! ДонДУУ став учасником міжнародного проекту!


Це проект під назвою “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів”. Коротка назва: QuaRSU

У рамках проекту передбачена апробація в українських університетах кращих європейських практик визнання освітніх і професійних кваліфікацій та результатів навчання, у тому числі – формального, неформального та інформального.

Проект QuaRSU є проектом структурних реформ у системі вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на національному рівні.

У проекті передбачена участь закладів вищої освіти, професійних організацій та установ з визнання кваліфікацій України, Польщі, Естонії, Ірландії, Португалії.

Бажаємо успіхів та натхненної роботи командам університетів-партнерів!

There is no more story.
Наступні Перша зустріч членів консорціуму з реалізації проєкту QuaRSU